Fiskeridirektoratet skriver blant annet dette om reguleringen av fisket i år:

Reguleringen innebærer blant annet at:

-Det vil i utgangspunktet bli gitt adgang til å fiske makrellstørje til ett fartøy som fisker med ringnot og ett fartøy som fisker med line.
-Fartøyene må være egnet, bemannet og utrustet til å fiske etter makrellstørje.
-Fiskeridirektoratet kan velge å tildele adgangen til å delta i dette forsøksfisket til to linefartøy dersom det skulle vise seg at det ikke melder seg ringnotfartøy som er egnet, eller to linefartøy viser seg å være bedre egnet til å oppfylle kravene som stilles.
-Det vil bli lagt vekt på tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje eller tilsvarende fiske.
-Det vil bli lagt stor vekt på at fartøyene kan dokumentere evne til å ivareta kvalitet på makrellstørjen frem til landing, herunder hvordan fartøyene vil sikre seg mot at makrellstørjen får slag under fangstoperasjon, transport til land samt under landing.
F-artøy som melder seg på forsøksfisket uten at det er vedlagt nærmere beskrivelse av hvordan kvaliteten på makrellstørjen skal ivaretas, vil ikke bli vurdert for deltakelse i forsøksfisket.