Norge har høve til å dele ut fire trålkonsesjonar og etter ei kunngjering tidlegare i vår fekk Fiskeridirektoratet 12 søknader om å få delta i fisket etter krill i havområda lengst sør på kloden.