Fiskebåt, som er ein av Bellonas støttespelarar, er samd i denne strategien. Seinast i NOx-saka har Bellona og Fiskebåt vore samde om av eit miljøfond er langt betre enn avgift for å få ned utsleppa.