Marius Ytterstad overtar etter Geir Lundberg, som var styreleiar frå 2008.
Ytterstad er dagleg leiar i dei sentrale selskapa i Ytterstad-konsernet og har også fleire andre tillitsverv i norsk næringsliv.

Dei andre i styret i Fiskebåt Nord etter valet er:

Birger Dahl jr, Bodø
Kjell Larssen, Harstad
Jan Roger Lerbukt, Tromsø
Ari T. Josefsson, Ålesund
Stein Lyder, Hammerfest