Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 12 milliarder kroner i 2014. Det er 20 prosent, eller 2 milliarder mer enn året før. Målt i volum ble det eksportert 442 000 tonn. Det er 3 prosent mer enn i 2013.

Det er torsken som lager jubel og slår til med nye rekorder, både fersk, fryst og klippfisk. Totalt er det eksportert torsk for 7,2 milliarder kroner, 25 prosent mer enn i 2013. Målt i volum økte torskeksporten med 13 prosent, til 260 000 tonn i 2014.