Det er også tidenes marsmåned med en eksport på 1,35 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra mars i fjor.
- Skreien kom sent, men godt i år. Sent innsig kombinert med mye vær har gitt gode priser. For første gang passerer ferskfisken en milliard i eksportverdi, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd. Gode priser, godt hjulpet av en svakere norsk krone, gir også eksportrekord for klippfisk i første kvartal.

Klippfiskrekord i første kvartal
Norge eksporterte klippfisk for 989 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 15 prosent eller 127,5 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Dermed er den gamle rekorden fra 2011 slått med 9 millioner kroner. I årets første kvartal ble det eksportert 22 103 tonn klippfisk. Det er en nedgang på 14 prosent, eller 3 570 tonn fra første kvartal i fjor. Gjennomsnittlig prisvekst for all klippfisk var på 33 prosent i første kvartal.
Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 487 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 84,4 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Gjennomsnittlig eksportpris for klippfisk av atlanterhavstorsk økte med 40 prosent fra første kvartal i fjor.
Det ble eksportert klippfisk sei for 420 millioner kroner i første kvartal. Det er 33,8 millioner kroner mer enn første kvartal 2014. Gjennomsnittsprisen på sei lå 28 prosent over fjorårets første kvartal.
Største enkeltmarked for klippfisk i første kvartal var Brasil. Norge eksporterte klippfisk til Brasil for 380 millioner kroner i første kvartal. Det er 55,9 millioner mer enn i første kvartal 2014. Nest største klippfiskmarked i første kvartal var Portugal. Det ble eksportert klippfisk til Portugal for 250 millioner kroner i første kvartal, en økning fra 203 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Reduksjon for saltfisk til tross for prisvekst
Det ble eksportert saltfisk, både hel og filet, for 342 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på seks prosent eller 22,6 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Målt i volum ble det eksportert 9 114 tonn saltfisk i første kvartal. Det er en reduksjon på 31 prosent fra første kvartal i fjor.
Portugal var største marked for saltfisk i første kvartal. Norge eksportert saltfisk for 205 millioner kroner til Portugal i første kvartal. Det er en reduksjon på 18 prosent fra første kvartal i fjor. Gjennomsnittlig eksportpris på saltfisk til Portugal økte med 43 prosent fra første kvartal i fjor, til 38,44 kroner per kilo i første kvartal.

Prisvekst for tørrfisk
Det ble eksportert hel tørrfisk for 130 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 10 prosent fra første kvartal 2014. Målt i volum ble det eksportert 1 153 tonn tørrfisk i første kvartal. Det er en nedgang på 38 prosent fra samme kvartal i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det i første kvartal eksportert 923 tonn til en verdi av 112 millioner kroner. Det er en økning på ni prosent eller 8,9 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Prisen var i gjennomsnitt 120,99 per kilo, som er 29 prosent høyere enn første kvartal i fjor.

Prisvekst for fryst torsk
Norge eksporterte fryste torskefiskprodukter for 937 millioner kroner i første kvartal. Det er en reduksjon på 117 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Hel rundfryst torsk står for størst reduksjon fra 30 339 tonn i første kvartal i fjor til 11 556 tonn i årets første kvartal. Samtidig økte prisen for hel fryst torsk med 58 prosent, fra 15,45 kroner per kilo til 24,50 kroner per kilo.
Eksporten av fryst filet øker fra 219,4 millioner kroner i første kvartal i fjor, til 225,4 millioner kroner i årets første kvartal. Eksportert volum reduseres med 18 prosent, mens prisen i gjennomsnitt økte med 40 prosent for fryst filet.

Eksportrekord for ferskfisk
Norge eksporterte ferske torskefiskprodukter for 1,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er 17 prosent eller 163 millioner kroner mer enn for første kvartal i 2014. Aldri tidligere har Norge eksportert ferskfisk for større verdier i årets første kvartal. Målt i volum har eksporten av ferskfisk gått ned med 12 prosent fra første kvartal i fjor, mens prisen i gjennomsnitt har økt med 34 prosent i samme periode.
Nytt av året er eget varenummer for kvalitetsmerket skrei. Norge eksporterte skrei for 111,3 millioner kroner i første kvartal. Målt i volum ble det eksportert 3 548 tonn skrei. Gjennomsnittprisen var 31,37 kroner per kilo. Norge eksporterte fersk torsk for 543 millioner i første kvartal. I tillegg er det eksportert oppdrettet og oppforet torsk for 34,8 millioner kroner mot 13,7 millioner kroner i første kvartal i fjor.
Norge eksporterte fersk filet for 189 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 25,4 millioner kroner. De fleste arter har hatt en økning i pris, hvor torsk økte med 30 prosent, hyse med 14 prosent og sei med 48 prosent sammenlignet med første kvartal i 2014.