Rekorden gjelder landinger fra den norske flåten i Råfisklagets distrikt som strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark. Verdien av de norske landingene endte på 9.524 milliarder kroner, noe som er er 458 millioner høyere enn året før. 

Oppgangen kommer som et resultat av at den norske flåten økte sine landinger i Råfisklagets distrikt i 2017. Samtidig bidro en betydelig prisoppgang på torsk til at totalverdien av norske torskelandinger økte med 577 millioner kroner til totalt 6.014 milliarder kroner sier Trygve Myrgang, administrerende direktør i Norges Råfisklag. 

Økning

Total omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte i 2017 på 11,4 milliarder kroner. Dette er nesten på nivå med den høyeste verdien noensinne på 11,5 milliarder i 2016. Omsetningsverdien i 2017 er dermed den nest høyeste både i løpende kroner, og om det korrigeres for inflasjon. Norske fiskere sto for over 9,5 milliarder av dette. For dem er dette en økning på nærmere 500 millioner kroner fra litt under 9,1 milliarder i 2016, går det fram av en pressemelding fra Råfisklaget.

Torsk er størst
Torsk utgjør over 60 prosent av samlet verdi. Totalt fra norske og utenlandske fiskefartøy ble det i 2017 omsatt 470.000 tonn torsk (rund vekt). Dette er en nedgang på to prosent i kvantum men likevel en økning på sju prosent i verdi fra 2016, viser tallene fra Norges Råfisklag.

Hyse

Også totalverdien av norske hyselandinger har en pen oppgang på 236 millioner kroner, hovedsakelig som følge av økningen i landet kvantum samtidig med en prisoppgang på fryst hyse. Landingene av reker viste imidlertid en negativ tendens i 2017 med en betydelig kvantumsreduksjon som gav en verdinedgang på 135 millioner kroner.