Det er klart etter at Stortingsgruppene i regjeringspartia og støttepartia i dag har godkjent budsjettavtalen som partane blei samde om i natt.

Derimot blir det ikkje pengar til selfangsten over statsbudsjettet neste år, og fiskarfrådraget blir heller ikkje auka.