Partane kom fram til eit tilrådd forslag, som no skal godkjennast av styrande organ eller medlemmer hos dei to partane. Tidlegare er det eit tilrådd forslag med Norsk Sjømannsforbund og avtale med Norsk Sjøoffisersforbund.

Ramma for årets oppgjer i havfiskeflåten er på 3,3%.

Dei nye tariffane blir sende ut til medlemmene og tilgjengelege på nettsidene så snart som råd.