Rundt 500 deltar denne uken på det 11. internasjonale landsmøte for fiskere i Vladivostok helt øst i Russland.

Norges Fiskarlag er invitert og representert under møtene for andre gang, ved leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen holdt i natt norsk tid innlegg på åpningsdagen for den internasjonale delen av møtet.

Tema for den første av tre rundebordskonferanser er «Nye lovgivningsinitiativer innen regulering av fiskerinæringen».

-Jeg har forberedt et innlegg for å formidle hvordan norsk fiskerinæring har utviklet seg fra en næring som var avhengig av og fikk statsstøtte til det som i dag er tilfellet i Norge. Vi har en moderne fiskeflåte som driver lønnsomt og som skaper attraktive arbeidsplasser langs hele vår kyst. Næringen er subsidiefri og i et tett samarbeid med våre myndigheter bidrar vi til å forvalte og høste fra en stor fornybar ressurs som skaper store verdier.

-Dette er også en viktig arena for å pleie vårt nettverk i Russland, og jeg benyttet anledningen til å påpeke betydningen av samarbeid mellom nasjonene i forvaltningen av våre felles ressurser.

Norge og Russland har tradisjon på felles forvaltning av fiskeressursene i Barentshavet. Det er anerkjent at dette er et internasjonalt eksempel til etterfølgelse. Det kan her også nevnes at den norsk-russiske fiskerikommisjonen i år skal møtes i Norge i slutten av oktober.