- Det har skjedd endringer. Det landes mer fisk til Murmansk, som går videre enten med lastefartøy eller jernbane, sier seksjonssjef Einar Ellingsen i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

Gjennom den nordøstatlantiske fiskeriorganisasjonen NEAFC og tosidige avtaler har Norge vært med og strammet grepet om ulovlig fanget fisk fra Barentshavet.

Det nye kontrollregimet med utvidet kontroll ved landing fanger opp både fiskefartøy som leverer fangsten direkte - og lastefartøy som er involvert i omlastning til havs.

Siste halvår

Mye av mistanken har rettet seg mot russiske fartøy i Barentshavet, og flere fartøy har blitt nektet levering i EU og Nord-Afrika fordi de ikke har kunnet dokumentere lovlig fangst. De nye kontrollavtalene fanger imidlertid ikke opp fisk som landes i eksempelvis russisk havn og eksporteres som annet gods via lastefartøy eller jernbane, skriver Fiskeribladet.

Det siste halve året har det vært observert en økning i landingene fra Barentshavet i Murmansk. Mye tyder på at fisken ikke er beregnet på det russiske markedet, men går til eksport, særlig til EU. Dette kan være en måte å omgå kontrollnettverket på.

- Det er trolig en tilpasning. De kommer da ikke i kontakt med NEAFC-systemet, sier seksjonssjef Einar Ellingsen i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.Nye veier

Ellingsen peker spesielt på at det landes mindre fisk i de viktige havnene i Nederland. Han mener at en slik dreining ikke er overraskende, gitt at havnestatskontrollen har blitt så effektiv. Ellingsen tar høyde for at det kan tenkes andre årsaker til at fisken finner nye veier til markedet:

- Det kan også være andre grunner til at man gjør dette, men det betyr i alle fall at vi ikke har samme oversikt som vi ellers ville ha hatt.

Fiskeridirektoratet kunne mandag ikke gi noe overslag på volumet av fisk som nå tar denne veien til markedet.Vil tette smutthull

For norske kontrollmyndigheter blir de nye eksportkanalene en ny utfordring der det gjelder å tette også dette smutthullet for ulovlig fanget fisk fra Barentshavet. les mer i papirutgaven