På konferansen, som samla over 200 deltakarar, sa marknadsanalytikar Ove Johansen i Sjømatrådet at fangsten av torsk gjekk ned med 10% i første halvår samanlikna med fjoråret. Eksportverdien var derimot 16% høgare enn i tilsvarande periode i fjor, opplyste han.