-Kvoterådene bygger på en større og forbedret forskningsinnsats. Dette viser hvor viktig Fiskebåts arbeid for bedre ressursforskning er for å sikre et korrekt årlig uttak av bestandene, poengterer Berfjord. Spesielt gledelig er det at vi får en markant økning i kvoterådet på nvg-sild. Det er mange skippere og andre fiskere som utrettelig har hevdet at det er grunnlag for høyere kvoter. Dette er standpunkt som Fiskebåt har tatt med seg videre i dialogen med forskerne. Fiskebåt mener at Havforskningsinstituttet (HI) gjør en stor innsats for å forbedre sin forskning slik at kvoterådene skal bli best mulig. Jeg tror at det er mange som føler et eierskap til at forskningen og ICES-rådene er på rett veg, sier Berfjord.
 
-At kvotene nå utvikler seg positivt reduserer ikke behovet for økt forskningsinnsats. Fiskebåt vil derfor  fortsette sitt samarbeid med HI for å skaffe til veie mer midler, styrke ressursforskningen og også forske mer effektivt og bedre.  Vi har forventninger til at Fiskebåts ansettelse av en ressursforsker vil bidra ytterligere til forbedret ressursforskning i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet i årene som kommer, uttaler Berfjord.
 
-Større ressurser til ressursforskning er lønnsomt og vil gi økt verdiskaping i sjømatnæringen, sier Berfjord.