Dei fem i delegasjonen er
Leiar i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen,
Styreleiar i Fiskebåtredernes Forbund, Inge Halstensen,
Generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag,
Leiar i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen
Erlings Skåtøy, leiar i Fiskarlaget Vest.