Stortinget debatterer tilrådinga tysdag 5. juni klokka 10. Fiskeri- og kystdepartementet har som mål at det frå 1. juli skal vere høve til å strukurere igjen i fiskeflåten.