-Siktemålet er å løfte dette fantastiske produktet tilbake til gamle høyder. Det skal vi gjøre ved å fokusere på kaldtvannsrekens unike egenskaper, dets ville opphav, og produktets renhet. Det er svært positivt at det er full enighet blant aktørene om Kina-satsingen. Lykkes vi der vil imidlertid det bane veien for ytterligere samarbeid på andre områder, sier han.

Meningen er å videreføre den sterke markedssatsingen i Kina også i årene framover, opplyser Webjørn Barstad.