Seriens intensjon er å vise et tverrsnitt av norsk fiskeri og en innsikt i det store omfanget og de store variasjonene det er innenfor norsk fiskerivirksomhet.

Programlederen Dag Lindebjerg tar oss med om bord på båter som fisker overalt i landet [SEMI] fra Varangerfjorden, via Senja, Vestfjorden og Smøla, til Atlanterhavet og Nordsjøen.

I all slags vær fra orkan vest for Irland på kolmulefiske til midnattsol på havblank fjord vest for Senja har opptakene foregått. Opptak som er gjort uten regi, direkte og usminket. For å gi oss et realistisk innblikk i fiskernes hverdag.

-”Han såg ut på det bårute havet [SEMI] der var ruskut å leggja utpå [SEMI]
Men der leikade fisk nedi kavet, og den leiken den vilde han sjå”.

Dette er TV-serien om han som Ivar Aasen skriver om [SEMI] fiskeren.
Langs hele Norges kyst arbeider de. I storm og stille.
På fine, varme sommerdager og på sure, kalde vinterdager.
De har holdt liv i folket langs denne kysten så lenge her har bodd mennesker. De fisker og driver jakt fra de innerste fjorder til langt ut på storhavet, etter sild, hval, torsk og krabber.
I denne serien blir vi med et 30-talls båter på jakt etter like mange forskjellige fiskeslag for å gi et bilde av omfanget i norsk fiskeri. For i det store perspektivet er dette landets viktigste næringsvirksomhet som føres videre av folket som stadig er opptatt av leiken der nedi kavet [SEMI] de norske fiskerne.