-Høge produksjonskostnader, låge volum og prisfallet på torsk generelt har gjort situasjonen ekstra vanskeleg for oppdrettarane, seier marknadssjef kvitfisk, Karin Olsen, i Eksportutvalget for fisk til avisa.