Forskarane vil no mellom anna sjå på spriket mellom fangtsratar og funna frå maitoktet i år. Etter at kvoterådet for 2016 har kome startar vi for alvor arbeidet med å sjå på utfordringar knytt til metodikk og inngangsdata, sa Slotte mellom anna.

Slotte vona at usemja mellom forskarar og fiskarar om storleiken på sildebestanden kan bli mindre etter at dette benchmark-arbeidet er ferdig.