Kina er allerede Norges femte største eksportmarked for fisk og kjøper 46 prosent av den totale eksporten av rundfryst hel torsk som i all hovedsak bearbeides og eksporteres til USA og Europa. Norges sjømatråd og norske eksportører har i et halvt år arbeidet for å komme inn på det kinesiske innenlandsmarkedet. En omfattende markedsanalyse er gjennomført, som viser at norsk torsk har et potensial hos 30 millioner kinesiske konsumenter.

Viktig kundeliste
- Markedsanalysen er godt nytt for norske eksportører. Nå har vi også skaffet oss oversikt over potensielle kunder i Kina som har vist genuin interesse for den norske torsken. Kundelista er et godt redskap for målrettet samarbeid mellom Norge og Kina, sier markedsrådgiver Lena Fjellvang i Sjømatrådet.
To tonn torsk er flydd inn fra Norge og flere hundre ulike retter er testet i en omfattende markedsundersøkelse. I tillegg har et uavhengig analysebyrå kartlagt 472 kinesiske fiskeimportører og distributører, og har gjennomført nesten like mange intervjuer med aktørene. Med bakgrunn i dette arbeidet har de utarbeidet lista på 32 aktører som har vist sterkest interesse for å inkludere norsk torsk i sitt sortiment. Denne er tilgjengelig ved henvendelse til Sjømatrådet.

Millioner skal lære om torsken
- Vi arbeider nå aktivt opp mot framtidige kunder i Kina. Interessen for den norske torsken er stor og opphavslandet er et svært viktig fordi kineserne oppfatter Norge som et land med høy kvalitet på sine produkter på grunn av rent hav, strenge miljøkrav og trygg mat. Vi vil også lære kineserne å lage torskeretter og generelt øke kunnskapen om fisken hos konsumentene, forteller Fjellvang .
Lista med 32 potensielle importører springer ut av et opprinnelige stort utvalg med over 500.
- Vi tror ikke lista er en utfyllende beskrivelse av det enorme markedet i Kina. Den er et godt utgangspunkt med relevante kunder fra byer i Kina som kan regnes som de mest relevante å introdusere torsken i, og disse er spredt vidt i de største markedene der Sjømatrådet allerede har en posisjon, sier Fjellvang.

Potensiale for 20 000 tonn
Sjømatrådet tar oppgaven med å finne og utvikle nye markeder for norsk sjømat svært alvorlig, og startskuddet gikk på Sjømatmessa i Brussel i fjor. I fjor høst ble også norske torskeeksportører med på en studietur til Kina hvor de fikk møte potensielle samarbeidspartnere.
- Dette er et framtidsrettet prosjekt og det er gjort et formidabelt arbeide med å skaffe oversikt over potensielle handelspartnere. Jeg tror det er mulig å lykkes på det kinesiske innenlandsmarkedet, men vi er avhengige av importører som tar store volum og som kan distribuere internt i markedet, sier Terje Aarseth i produksjons- og eksportbedriften Brødrene Sperre i Ålesund kommune.
Fiskeriutsending Sigmund Bjørgo har tidligere uttalt at om Sjømatrådet og aktørene i næringa gjør alt riktig i posisjonering og produktutvikling, er det et potensial for å selge cirka 20 000 tonn torsk til Kina om tre til fem år. Norsk torsk kan fylle et hull i det kinesiske markedet mellom den svært dyre og eksklusive dypvannsfisken og den noe rimeligere kystfisken som er fiskeslagene som er godt innarbeidet i markedet i dag. Kokker og konsumenter oppfatter at både kvalitet og næringsstoffer er lik den beste dypvannsfisken de allerede kjenner, men som er for dyr for regelmessig konsum.