Rekordvolum for første kvartal

Det ble eksportert 148 tusen tonn fryst hel sild første kvartal i år, noe som er 53 prosent økning fra samme periode i 2006, og 35 tusen tonn filet, en økning på 11 prosent fra 2006.

- Det er aldri eksportert større volumer av fryst hel sild eller fryste sildefiletprodukter i første kvartal, sier markedsanalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk.

Det er Russland som er den største importør av norsk sild med 74 tusen tonn hel fryst sild og 13 tusen tonn sildefiletprodukter. Dette er nesten en dobling fra samme periode i fjor for begge produkter. Ellers har eksporten av fryst sild i hovedsak gått til Ukraina og Afrika, men eksporten av filet i hovedsak har gått til Polen, Tyskland, Ukraina og Hviterussland.

Mye makrell til Ukraina

Det ble eksportert 26 tusen tonn fryst hel makrell første kvartal i år, noe som er 6 prosent lavere enn samme periode i 2006. Eksporten til Japan har gått litt ned, og omtrent tilsvarende opp til Kina slik at totalen for disse to markedene ligger på 10 tusen tonn, noe som er det samme som første kvartal i fjor. Det er en nesten tredobling i eksporten til Ukraina, som har vært på 5 tusen tonn første kvartal i 2007 og ellers mindre volumer til markedene i Russland, Sør-Korea og Tyrkia.