Toktdagbok: Årets økosystemtokt i Barentshavet har begynt med dekningen i nord. Det innleide fiskefartøyet «Eros» og forskningsfartøyet «Johan Hjort» dekker det tradisjonelle loddeområdet. De siste dagene har vi observert stor og fin loddeyngel. Lang loddeyngel i god kondisjon indikerer at det er god mattilgang i området.

Lengden til loddeyngelen varierer fra to til syv centimeter, men mesteparten er i området mellom 3,5 og fem centimeter. Lengden på årets loddeyngel, som ble tatt sørvest for Svalbard, varierer fra fem til 6,5 centimeter. Det kan være et lokalt fenomen som indikerer god mattilgang for loddeyngelen i området, skriver toktleder Elena Eriksen på Havforskningsinstituttets nettsider.