Samstundes er det klart at mykje av det som blir kassert allerie blir attvunne, oppsummerer Sundt.
Kysretur har gåande to forprosjekt, eit for havbruk og eit for fiskeflåten, med tanke på å kunne ta betre hand om utrangert reiskap.

Møtet under Aqua-Nor samla rundt 40 deltakarar, frå blant anna fiskebåtreiarar, oppdrett, styresmakter og utstyrsleverandørar.
Prosjektleiar Peter Sundt seier at han før årsskiftet vil kome tilbake til oppdrett og fiskeflåten med eit forslag til korleis innsamling og attvnning av utrangert reiskap bør organiserast. Då blir det opp til næringane sjølve å velje vegen vidare, seier Sundt.