Ungdommane var fordelt på to ulike forestiilingar, der dei fekk informasjon om sjømatnæringa generelt og fiskeflåten spesielt. Lydhøyre ungdommar fekk med seg
-Arne Tunheims foredrag om norsk sjømatnæring og utdannningsvegar for dei som vil inn i ei av framtidsnæringane her i landet
-Intervju med tre som elskar å fiske: Petter Geir Smådal (Smaragd), Kjell Ragnar Risbakk (Atlantic Viking) og Ståle Dyb (Loran) blant anna om livet på havet, spenninga ved å vere på jakt og om løn og kvar som krevst om bord
-Kunnskapskonkurranse med premie på 10000 kroner til klassane som vann.Godøy skule og Ytre Herøy ungdomsskule (10C)
-Den unge artisten Sigrid Raabe

Statssekretær Ronny Berg i Nærings- og fiskeridepartementet, som var til stades på den første forestillinga, var mektig imponert over opplegget til arrangørane, Surofi, Marint Kompetansesenter, Møre og Romsdal FIskarlag og Fiskebåt Vest.

I Romsdals Budstikke var det laurdag eit tre siders oppslag om ungdomsmønstringa, der Bergmo i Molde, Midsund og Måndalen var blant ungdomsskulane som deltok.