Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk til en verdi av 1,1 milliarder kroner i november. Dette er omtrent på samme nivå som november året før med en svak økning på 1 prosent, eller 9 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for 6,8 milliarder kroner. Det er en økning på 8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Norge har eksportert sild for 2,3 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 3,9 milliarder kroner, en økning på 42 prosent fra samme periode i fjor. Kina er det største markedet for pelagisk fisk, foran Japan og Nederland.