Andre viktige saker på todagarsmøtet blir kampen mot ulovleg fiske og dessutan den omstridde NOx-avgifta. Departementsråd Jørn Krog i Fiskeri- og kysdepartementet, kystvaktinspektør Arild-Inge Skram, adm. dir. Terje Martinussen i Eksportutvalget for fisk og forskningsdirektør Ole Arvid Misund ved Havforskningsinstituttet skal innleie til debatten om tiltak mot ulovleg, urapportert fiske.