Frykter reprise
Maråk frykter at budsjettet vil føre til en reprise av situasjonen først på 2000-tallet, da eksportindustrien ble nedbygd som følge av sterk krone og høy rente.

-Feil retning
-For å opprettholde velferdsnivået i Norge er det viktig med en sterk konkurranseutsatt sektor. Dessverre bidrar totaliteten i budsjettet i feil retning, sier Maråk, som også etterlyser bedre økonomiske rammevilkår for fiskerinæringen, blant annet i form av et mer næringsvennlig skatteregime.

-Gledelig med mer til ressursforskning
-Det er gledelig at vi har fått gjennomslag for å øke bevilgningene til havressursforskning, både i revidert nasjonalbudsjett og nå i statsbudsjettet, men behovet er langt større enn økningen dersom vi skal kunne tette de mange kunnskapshullene innenfor denne sektoren, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.