-Fiskebåtredernes Forbund er tungt inne i prosessene for å få en best mulig løsning for flåten både på kort og lang sikt. Fiskebåt har hatt en nær og tett dialog med myndighetene helt fra den dramatiske situasjonen oppstod og var også med på gårsdagens møte mellom Norge og EU i London, sier Maråk.

-Meget alvorlige følger
-På møtet var det norske kravet en gjenåpning av det norske makrellfisket i EU-sonen, i tråd med avtalen mellom partene. Dersom det ikke skjer ble det fra norsk side understreket at det vil få meget alvorlige følger for fiskerirelasjonene mellom Norge og EU, opplyser Maråk.

-Vi opplever at myndighetene er lydhøre for våre vurderinger og forslag. Det gjelder også forslag som i noen grad kan bøte på vanskene, nemlig bruk av pelagisk trål og overføring av eventuell restkvote til neste år, sier han.

På norsk side skal det med det første avholdes nye møter om makrellsaken, men Maråk vil av strategiske grunner ikke uttale seg om hvilke tiltak og løsninger som blir diskutert.

-Svært alvorlig for flåten
-Situasjonen for den pelagiske flåten er blitt svært alvorlig på grunn av EUs avtalebrudd. Målet for arbeidet som nå gjøres fra norske myndigheter og næringen er å finne en løsning for årets sesong, det vil si en gjenåpning av det norske makrellfisket i EU-sonen, sier Maråk.