På eit godt besøkt medlemsmøte, som også var ope for andre, svarte ein velopplagt fiskeristatsråd på 30-40 spørsmål om fiskeri- og næringspolitikk etter Aspakers engasjerte foredrag.

Aspaker var tydeleg på at endringar i fiskeripolitikken må til og at det politiske grepet om næringa skal slakkast. Ho ville ikkje vere meir konkret før Sjømatindustriutvalet ( også kalla Tveterås-utvalet etter leiaren) legg fram si tilråding i desember. Aspaker sa at regjeringa vil følgje opp utvalet med ei Stortingsmelding og også forslag om lovendringar.

Fiskeiministeren nytta høvet til å kome med sterk ros til Fiskeflåtens Ungdomsmønstring, der Fiskebåt Vest saman med andre sjømatorganisasjonar onsdag i denne veka samla over 1000 ungdommar. Aspaker roste også etableringa av Sjømatalliansen, som kjempar for frihandel for norsk sjømat.