Hittil i år er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for 6,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Norge har eksportert sild for 2,1 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 3,6 milliarder kroner, en nedgang på 10 prosent fra samme periode i fjor. Japan er det største markedet for pelagisk fisk, foran Nederland og Kina.
-Eksportvolumet av sild, makrell og lodde har til sammen gått tilbake med 26 prosent hittil i år. Selv om eksportprisen har økt, har ikke dette vært tilstrekkelig for å kompensere for redusert volum og verdien har falt, sier Paul Aandahl i Norges sjømatråd.
I november har Norge eksportert sild for 473 millioner kroner. Det er en nedgang på 4 prosent sammenlignet med november i fjor. Makrelleksporten kom på 612 millioner kroner. Det er en økning på 3 prosent sammenlignet med november i fjor.

Japan største makrellmottaker.
Hittil i år er det eksportert 320 000 tonn fryst hel makrell. Det er en nedgang på 13 prosent fra samme periode i fjor. De største mottakerne av makrell har vært Japan, Kina, Nederland og Nigeria. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og går hovedsakelig videre til konsum i Japan. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har så langt i år vært på 10,60 kroner, noe som tilsvarer en økning på 3 prosent fra samme periode i fjor.
I november er det eksportert 57 000 tonn fryst hel makrell. Det er en reduksjon på 3 prosent fra samme måned i fjor. De største volumene har gått til Nigeria, Kina og Tyrkia.

Ukraina største sildemarked hittil i år
Det er eksportert 93 000 tonn fryst hel sild hittil i år. Det er en nedgang på 30 prosent fra samme periode i fjor. Ukraina, Litauen og Egypt har vært de største markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild var på 8,64 kroner per kilo, noe som er 22 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor.
I november ble det eksportert 21 000 tonn fryst hel sild. Det er en økning på 19 prosent fra november i fjor. De største volumene har gått til Ukraina og Litauen.
Det er eksportert 65 000 tonn fryste sildefiletprodukter hittil i år, noe som er en nedgang på 28 prosent fra samme periode i fjor. De største markedene målt i volum har vært Tyskland, Polen, Litauen og Nederland. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har vært på 13,24 kroner, noe som tilsvarer en økning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
I november er det eksportert 12 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som er 37 prosent mindre enn året før. De største volumene har gått til Tyskland og Polen.