19. mai: Lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen
10. juni: Torsk, sei og hyse i Barentshavet
30.juni: Nordsjøsild, torsk og sei i Nordsjøen
30. september: Makrell, nvg-sild og kolmule
10. oktober: Lodde i Barentshavet
13. oktober: Øyepål