Det er det internasjonale havforskningsrådet ICES som kjem med kvoteråd for makrell, nvg-sild og kolmule. ICES vil dessutan offentleggjere eit førebels kvoteråd for augepål.

Dei siste åra har kvoteråda vore slik for dei kommersielt viktigaste pelagiske bestandane:

Norsk vårgytande sild
Tilrådd kvote 2015: 283 013 tonn
Tilrådd kvote 2014: 418 487 tonn
Avtalt kvote 2014: Ikkje semje om totalkvote

Kolmule
Tilrådd kvote 2015: 839 886 tonn
Tilrådd kvote 2014: 948 950 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 200 000 tonn

Makrell
Tilrådd kvote 2015: 831 000