Før forskningstoktet skal fire fartøy lete etter sild vest i Norskehavet, et opplegg som er finansiert av Sildelaget. Også fartøy på veg til loddefeltene ved Island er av blant andre Fiskebåt blitt oppfordret til å lete etter nvg-sild.