For Fiskebåt-medlemmer er disse datoene spennende:

24. april: Oversikt over område med sårbare bunnhabitat (som foreslås vernet)
19. mai : Foreløpig kvoteråd lodde på Island 2015/16
29. mai: Kvoteråd for dypvannsarter i 2016
12. juni: Kvoteråd for uer, snabeluer, blåkveite, torsk, hyse og sei i Barentshavet i 2016
30. juni : Kvoteråd for bestandene i Nordsjøen i 2016
30. september : Kvoteråd for blant annet kolmule, nvg-sild og makrell i 2016
30. september : Foreløpig kvoteråd for øyepål i 2016
13. oktober : Kvoteråd for lodde i Barentshavet