Mange kvoteforhandlingar, der Norge har interesser, startar i oktober, men
NAFO-forhandlingane, som for norske interesser, handlar om torskekvoten på Flemish Cap, startar i spanske Vigo måndag 22. september.

-Norsk-russiske fiskeriforhandlingar: Oslo, 6.-10. oktober.
-Uer i Irmingerhavet: London, 7.-8. oktober
-Uer, ICES-område I og II: London, 9.-10. oktober
-Nvg-sild og kolmule: London, 13.-17. oktober
-Kyststatforhandlingar om makrell: London, 21.-24. oktober
-Forhandlingar mellom Norge og EU: Bergen og Brussel, 17.-21. november og 1.-5. desember
-Bilaterale forhandlingar Norge-Færøyane: oslo, midten av desember
-Biletarele forhandlingar Norge-Grønland, København 8.-9. desember