Departementet har sendt på høring et forslagd om et generelt forbud mot fangst av snøkrabbe i hele det norske jurisdiksjonsområdet, inkludert Svalbardsonen. For norske fartøyer gjelder forbudet også i internasjonalt farvann. Høringsfristen er satt til 10. desember 2014.

Departementet foreslår at det skal gis unntak fra forbudet på vilkår fastsatt av Fiskeridirektoratet. Det innebærer at det ikke er tanken å utestenge fartøyer som allerede har etablert seg i snøkrabbefisket, og heller ikke nye aktører som har ervervstillatelse.

Nærings- og fiskeridepartementet har vidre bestemt at fartøyer over 15 meter uten annet driftsgrunnlag ikke får ervervstillatelse til å fiske snøkrabbe. Denne instruksen vil gjelder for søknader som kommer inn etter fredag 24. oktober.

Forvaltningen av snøkrabbe sannsynligvis blir ett tema på årsmøtet i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen NEAFC om 14 dager.

Bestanden av snøkrabbe i Barentshavet er i følge russiske forskere ti ganger større enn bestanden av kongekrabbe. Den er mest utbredt på Gåsbanken på russisk side av delelingjen, men registreres i økende grad i norsk del av Barentshavet, og departementet melder om økende interesse fra norske og utenlandske aktører for å fiske snøkrabbe. Samtidig får departementet rapporter om område- og redskapskonflikter mellom krabbefisket og annen fiskeriaktivitet.