Fiskebåt Vest har årsmøte i Ålesund 4. desember og Fiskebåt Vest, som har kombinert medlems- og årsmøte i Haugesund 8. og 9. desember.

Møta har eitt fellestrekk i tillegg til vanlege årsmøtesaker: Statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings-og fiskeridepartementet skal innleie om aktuelle nærings- og fiskeripolitiske saker.

Ressursforsking er også tema på alle årsmøta, med litt ulike innfallsvinklar.