For å eksportere sjømat til Kina må produsenten være godkjent av kinesiske myndigheter. Godkjenningen varer i 4 år. Før 3 år av godkjenningsperioden utløper må det søkes om regodkjenning dersom produsenten fortsatt skal ha tillatelse til å eksportere til Kina ut over 4-årsperioden.
Alle produsenter som ble registrert for eksport til Kina i 2013 må derfor søke om regodkjenning for å ha tillatelse til å eksportere sjømat til Kina fra april 2017.
Tilsvarende må det søkes om regodkjenning for eksport til Russland og EØU.

Det har vært overraskende få produsenter som har meldt inn regodkjenning. Det er registrert kun 116 produsenter som ønsker regodkjenning, av potensielt 308 produsenter som var registrert i 2013. Se vedlagt oversikt over de virksomhetene dette gjelder. I vedlegget er de virksomhetene som allerede er listeført for regodkjenning av Mattilsynet merket, men det taes forbehold om at oversikten kan være ufullstendig. Er du usikker på hvorvidt produsenten er registrert, ta kontakt med distriktskontoret til Mattilsynet eller gå inn i skjemasystemet MATS.

Utvidet registreringsfrist
Dersom virksomheten ikke er registrert men fremdeles ønsker å eksportere sjømat til Kina må det søkes om regodkjenning i Mattilsynets skjematjeneste MATS innen fredag 22. april 2016 kl 15:00.

For spørsmål om registrering i MATS er kontaktpunkt i Mattilsynet den avdelingen som har det daglige tilsynet med produsenten.
For andre spørsmål kan dere kontakte Sjømatrådet ved: Øystein Valanes (e-post:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. telefon 918 20 659) eller Sigmund Bjørgo (e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. telefon 975 26 063)

Informasjon fra Mattilsynet
Overraskende få produsenter har oppdatert sine registreringer, spesielt for Kina og Russland. Mange står i fare for å falle ut fra disse to virksomhetslistene, med tapt markedsadgang som resultat. Det er registreringene i Skjematjenesten som danner grunnlaget for oversending til de utenlandske virksomhetslistene, og disse danner igjen grunnlaget for markedsadgangen til de landene med slike lister.

Mattilsynet gir ny frist for oppdatering av listene fredag 22.04.2016 kl 15, og så får avdelingene mandagen til å bekrefte registreringene før vi kjører nye rapporter tirsdag for oversending til Kina og Russland i begynnelsen av neste uke. Det er viktig at veilederne for utfylling av registreringsskjemaene følges, lenker til disse samt mer informasjon per marked står i eposten under.

&8203 [SEMI]