Fiskebåt har undersøkt saka i dag, og det viser seg at Forsvaret har varsla den sivile navigasjonssentralen i Arendal for omlag ein månad sidan, men denne sentralen har ved ein feil ikkje sendt ut navigasjonsvarsel på vanleg måte.
Forsvaret vil så langt råd er respektere dei behov fiskeflåten har og ber farty som er blir berørte av øvinga om å kontakte Sjøoperasjonssentralen på telefon 51343830 for å orientere om sin situasjon på grunn av skyteøvinga.

Fiskebåt kjem til å forfølgje denne saka i etterkant.