-Fiskerne hadde rett-silda var der- blant andre Senior, Hardhaus, Harvest, Nybo, Slatterøy og Midøy Viking-dokumenterte det. Nå gjenstår det å måle bestandsstørrelsen på den andelen av sild som de siste årene har stått i Norskehavet, sier han.

-Vi vil også be om at fartøy som skal på islandslodda kurser gjennom aktuelle havområder i overfarten til Island, slik at vi får dekt størst mulig areal. Dette er viktig for å peile det tredje fartøyet, som skal dekke et vestlig innsig, inn i riktig havområde, sier Maråk.

Maråk er tilfreds med å ha fått det tredje fartøyet på plass og med at Havforskningsinstituttet (HI) vil gjennomføre gytetoktet på nvg-sild i dialog med næringen.

-Forhåpentligvis vil vi klare å dekke "hele" gyteinnsiget, selv om målingen alltid vil være et underestimat siden det ikke er mulig å fange opp all sild på gytevandring, sier Fiskebåt-direktøren.

-Fiskebåt er også fornøyd med HIs øvrige toktoppfølging. Parallelt med maitoktet skal det utføres et tilleggstokt for å undersøke om maitoktet fanger opp all sild. Videre vil HI evaluere øvrige datakilder. Feil som eventuelt er gjort de siste sju-åtte årene på sildeforskningen vil da bli avdekket, sier en forhåpningsfull Audun Maråk.
Han understreker at Fiskebåt fortsatt vil være på hugget for snarest mulig å få en sikker bestandsestimering og korrekt kvotefastsettelse.