Trålernæringen, støttet av Fiskebåtredernes Forbund, ber om at en arbeidsgruppe med representanter for utøverne blir nedsatt for å arbeide med spørsmål som gjelder vern av korallrevområder. Henvendelsen går nå til Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Styret i Norske Trålerrediers Forening er opptatt av at stengning av felt skjer med utgangspunkt i best mulig kunnskap, og med færrest mulig skadevirkninger for utøverne i fiskeflåten. Styret erkjenner også at selv om dagens henstillingsordninger ved fiske nær kjente korallrevområder fungerer godt for norske fiskere, synes enkelte utenlandske fartøyer som opererer i norsk sone å være mindre oppmerksom på eller opptatt av å skjerme områder med sårbare korallrev.