Det er vurdert at rundt 15 prosent av marint avfall driver i land og blir liggende på strendene, mens 15 prosent flyter rundt i havet. De resterende 70 prosent havner på havbunnen. Avfallet i havet kommer både fra land og fra skipsfart, fiskefartøyer og fritidsbåter.

Marin forsøpling dreper fisk, sjøfugl og andre dyr som følge av kvelning og andre livstruende skader.

Det er særlig plast som er den store miljøutfordringen. Plast brytes ned til mikropartikler og tas opp i dyr og marine næringskjeder, og mye blir værende i miljøet i hundrevis av år fremover.

Mer plast enn fisk
En internasjonal rapport fra World Economic Forum (WEF) anslår at det innen 2050 vil være mer plast enn fisk i havet, hvis ikke noe gjøres for å bekjempe problemet.

- Fiskere rammes direkte av den stadig økende mengden marint avfall i havene våre. De må bruke tid på å rense redskapene fri for søppel. Deres frivillige innsats gjennom Fishing for Litter vil derfor komme både næringen og samfunnet til nytte og er et bidrag til at vi kan få et renere hav, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Leveres til havner
Prosjektet Fishing for Litter innebærer at fiskebåter som deltar i prosjektet, utstyres med store sekker hvor de samler marint avfall som tas opp med trål eller annet redskap under normalt fiske.

Avfallet kan leveres i de havnene som deltar i ordningen, og der blir avfallet sortert, registrert og tatt hånd om på forsvarlig måte. Foreløpig er det Tromsø, Ålesund og Egersund havner som er med i prosjektet.

Kan bli utvidet til flere havner
- Fishing for Litter vil bidra til at vi får mer kunnskap og oversikt over hvor store mengder marint avfall som kan samles inn på denne måten. Vi skal høste erfaringer fra prosjektet. De blir nyttige i vårt arbeid med å finne tiltak og virkemidler for å redusere marin forsøpling, sier Hambro.