-Selv om verdiskapingen i fangst og oppdrett i stor grad påvirkes av prisene som oppnås for sjømaten, så gir næringen opphav til økende verdiskaping hos leverandørene av varer og tjenester. Dette bekrefter at leverandørindustrien til norsk sjømatnæring vokser, og at disse bedriftene blir en stadig større aktør i norsk næringsliv, sier Aspaker.

Analysene viser at norsk sjømatnæring hadde en verdiskaping på 22,4 milliarder kroner i 2012