- Den positive trenden vi har hatt de siste årene forsterkes i 2007. Årsaken er økt etterspørsel og høyere priser for våre viktigste arter som torsk, sei, hyse, laks og ørret, sier Jan Trollvik, direktør i Eksportutvalget for fisk.

Eksporten av laks var på 1,3 milliarder kroner som er en økning på 263 millioner kroner sammenlignet med januar i fjor. Fortsatt høy laksepris og økt kvantum er årsaken til veksten.

Gode tider for klippfisk og saltfisk
Klippfiskeksporten var i januar på 315 millioner kroner som er økning på 67 millioner kroner eller 27 prosent målt mot januar i fjor. Saltfiskeksporten økte 28 millioner kroner til 82 millioner kroner. Høyere priser og økt kvantum er årsaken til veksten. Brasil og Portugal er de største mottakerne av klippfisk, mens Spania og Portugal er de største kjøperne av saltfisk fra Norge.

Økning for sild
Eksporten av sild var i januar på 340 millioner kroner som er en økning på 46 millioner kroner eller 16 prosent målt mot januar i fjor. Makrelleksporten var på 126 millioner kroner som er en nedgang på 6 millioner kroner.

Viktigste markeder
EU er nå utvidet med to land, Romania og Bulgaria, og består nå av 27 land. Eksporten til EU (27) var på 1,7 milliarder kroner, som er en økning på 255 millioner kroner. Av de to nykommerne kan vi notere en eksport på 10 millioner kroner til Romania, som er opp 6 millioner fra januar i fjor. Eksporten til Bulgaria var på beskjedne 446 000 kroner.

Russland
Russland er igjen vårt viktigste eksportmarked med en verdi på 333 millioner kroner. Det er en økning på 142 millioner kroner målt mot januar i fjor. Eksporten til Frankrike var på 288 millioner kroner som er en økning på 55 millioner kroner, mens Danmark kjøpte sjømat for 273 millioner kroner som er opp 79 millioner kroner.