Sjøfartsdirektoratet mener at en bedre brukeropplevelse er det første besøkende på www.sdir.no vil legge merke til. Sidene skal være tilpasset alle skjermstørrelser, harr store knapper som innbyr til handling og skal gjøre direktoratets mest brukte elektroniske tjenester enklere å finne.

Raskere tilgang
Digitalisering av offentlige tjenester skjer i høyt tempo, og Sjøfartsdirektoratet har digitalisert en rekke tjenester de senere årene. Blant de mest brukte er søknad om personlige maritime sertifikater, en løsning som ca 16.000 sjøfolk har brukt så langt i år for å fornye sine sertifikater. Andre elektroniske løsninger er søknad om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk (refusjonsordningen), søknad om påtegning og innrapportering av helseattester fra sjømannsleger.

- Sjøfartsdirektoratet har jobbet aktivt for å utvikle elektroniske tjenester for våre kunder, men tjenestene har vært spredt på ulike nettsider og har ikke alltid vært like enkle å finne. Det vil bli betydelig enklere med nettsidene vi lanserer nå, sier kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør Steinar Haugberg i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Etter analyser av trafikk og oppførsel på dagens nettsider har Sjøfartsdirektoratet dannet seg et godt bilde av hvilke sider og tjenester kundene etterspør mest. De mest benyttede tjenestene er derfor løftet fram på den første siden kundene møter. Store og tydelige ikonknapper preger nå forsiden og gjør kommunikasjonen med kundene rask og intuitiv for brukere på alle typer enheter. Samtidig er navigasjon og søkefunksjonalitet forbedret.

- Vi tror at 80% av de som besøker nettsiden skal finne det de leter etter betydelig raskere enn tidligere, sier Haugberg.

Mobil øker stadig
Stadig flere benytter smarttelefoner eller nettbrett for å kommunisere med offentlige etater. Derfor er det viktig at Sjøfartsdirektoratets tjenester også fungerer på disse enhetene. Mobilbrukere står så langt i år for nesten 25% av besøkene på nettsidene. Til sammenligning bruker bare ca 5% nettbrett, mens resten av kundene benytter ordinære datamaskiner.

Visning av nettsider på mobile enheter krever imidlertid oppgraderinger av samtlige ledd i de elektroniske tjenestene. Nettstedet er nå mobiltilpasset, men kunder vil kunne oppleve at skjemaer og tilliggende nettsider ikke enda er oppgradert med mobiltilpasning. Dette vil imidlertid skje etterhvert som tjenestene blir utviklet.

Flere selvbetjeningsløsninger på vei

Sjøfartsdirektoratet innehar en betydelig mengde informasjon om både fartøy og sjøfolk. Mye av fartøysinformasjonen er offentlig gjennom søk i skipsregistrene NIS og NOR, mens informasjon om personlige sertifikater er tilgjengelig kun for Sjøfartsdirektoratet.

- Det har lenge vært et ønske å kunne tilby flere selvbetjeningsløsninger for de største kundegruppene våre, altså sjøfolk, rederier og verft. Det vil være enklere for både oss og kundene våre om hver enkelt selv kan logge seg på og sjekke hva slags informasjon vi har om fartøyer og sertifikater. Da vil kundene ha bedre oversikt over sine opplysninger, og vil for eksempel kunne begjære tilsyn eller søke nye sertifikater basert på opplysningene i våre registre, sier Steinar Haugberg.

Sjøfartsdirektoratet har begynt utviklingen av slike selvbetjeningsløsninger. Målsetningen er å lansere en eller flere slike tjenester i 2017.

Kunder må registrere seg for e-postvarslinger på nytt
Mange av Sjøfartsdirektoratets kunder har benyttet seg av muligheten for å abonnere på varslinger om nyheter, høringer og annet på e-post. Av tekniske årsaker og på grunn av passordsikkerhet kan ikke abonnementsløsningen overføres til de nye nettsidene. Derfor må kunder som ønsker abonnement registrere seg på nytt og velge hvilke kategorier varslinger de ønsker å abonnere på. Det sendes ut en egen mail om dette til eksisterende abonnenter etter at de nye nettsidene er lansert.