På seminaret blir sist nytt fra forskningsfronten når det gjelder leting, fangst og kvalitet presentert.