-Vi har sett en del stimer i Troms vest av overvintringsfjordene. Dette antyder at der fremdeles er litt sild som er på gytevandring. Trålhal vest av Kvaløya antyder at silda er av mindre størrelse. Det gjenstår å analysere alderen på disse, men størrelsen antyder at innslaget av yngre sild er noe større her sammenlignet med silda lengre sør, skriver toktkoordinator Aril Slotte i toktdagboken.

-Libas har observert noen sterke stimer inne i Kattfjord , disse var for store til prøvetaking med trål. Det er også trange forhold og mye garnbøyer, hvaler og skjær, så forholdene er ikke hel tilrettelagt for tråling. Nå går kartleggingen av fjordene videre til Ersfjorden, Vengsøyfjorden, Kaldfjorden. Forhåpentligvis vil det la seg gjøre å finne områder for prøvetaking med trål nattestid dersom silda sprer seg mer ut i slør, skrev Slotte i toktdagboken fredag