I starten av uka foregikk fisket hovedsakelig utenfor Vesterålen. Silda var vanskelig å få og størrelsen varierte fra kast til kast med tendens til stadig mindre sild. Da vinden løyet utover i uka trakk flåten sørover mot området Myken/Træna og fiskeriet tok seg kraftig opp. melder Sildelaget.no

Toppdagene forrige uke var torsdag med 17.500 tonn og fredag med 17.000 tonn. I helga var fiskeriet delvis værhindret av nordøst kuling.
Fra Ofot- og Tysfjorden ble det bare innmeldt 170 tonn forrige uke og flåten har trukket seg ut fra dette området.

Størrelsen på silda har variert, fra knappe 200 gram til over 350 gram for småfangstene tatt i Ofotfjorden. Snittet for hele uka var 258 gram.
Prismessig har vært i området kr 1,80 til kr 3,80, med snitt på kr 2,30. Med de store mengdene før helgen så lag prisene i auksjonene tett ned mot minstepris på de fleste fangstene. Slike priser gir også grunnlag for produksjon av sild til rundsildmarkeder i Afrika, skriver Sildelaget.no

Til melolje er det levert 3.900 tonn til priser fra minstepris til kr 2,12 forrige uke.

I denne uka forventes det færre fartøy på sildefeltet. Flere ringnotbåter er på lodda på Island og noen har startet kolmulefisket. Flere kystbåter legger om til torskefisket.