Sildelaget skriv på sine nettsider at prisane varierte frå kr 5,51 til kr 6,68, med eit snitt på kr 5,96.

Fisket var verhindra fleire dagar sist veke, og innmeldingane til Sildelaget enda på 6400 tonn.