Formålet er å sikre toppkvalitet på råstoffet som blir pakka/fryst inn, og Sildelaget ber også om at flåten har eit moderat nivå på fangstane av omsyn til kvaliteten.